С изпращането на съобщение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

Знанието е сила!

Най-добрият начин да помогнете на всеки да живее по-дълъг и по-здравословен живот е чрез споделени знания. Zdravakoja.com публикува материали, предназначени за популяризиране, обучение и повишаване на осведомеността за напредъка в науките за естетиката, дерматологията и козметологията, както и за потенциала, предлаган от бъдещите изследвания. Това са дейности, които формират жизненоважна стъпка по пътя към далеч по-хармоничен, по-дълъг и щастлив живот за всички.

За тази цел ние търсим търси талантлив автор на статии, който да допринесе за реализирането на нашата кауза чрез споделени знания относно актуализации и най-добри практики в отрасъла.

Мисията ни във Фондация “Скейндор – За Здрава Кожа” с ЕИК 205730051 е чрез образователни дейности и открит обмен на знания и иновации в областта на естетиката, дерматологията и козметологията да ви помогнем да вземате вашите естетически мотивирани решения. Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което извършва изцяло нетърговски дейности съобразени с мисията й.